Wat en Hoe ?


Heel wat mensen hebben vragen, twijfels of problemen. Erover praten is moeilijk. Schaamte. Geen woorden.

Het is vaak een hele opluchting uiteindelijk toch je verhaal te doen of de moeilijkheden – waarmee je al zo lang rondloopt – te delen.

Een rustige, vertrouwelijke sfeer is hierbij belangrijk.
Een begeleiding kan hiertoe ruimte bieden.

 

WE BLIJVEN NIET ALLEEN STILSTAAN
BIJ HOE HET VROEGER WAS, MAAR
FOCUSSEN OP VERANDERING.

Veranderen is meer dan alleen praten. Veranderen is ook werken.

We werken samen aan opdrachten die niet alleen uitgevoerd worden tijdens gesprekken. Opdrachten kunnen ook deel uitmaken van je dagelijkse bezigheden. De combinatie praten, oefenen en ervaren versnelt vaak het veranderingsproces.

Indien nodig wordt er samengewerkt met andere hulpverleningsinstanties.

Voor wie


Iedereen vanaf 16 jaar is welkom, ongeacht kleur, geloof of levensvisie. We zijn tenslotte allemaal mensen.

Motivatie, met een andere bril naar jezelf durven kijken en openheid zijn wel dingen die nodig zijn wanneer je kiest voor een gesprek.

Wat je binnen de begeleiding mag verwachten is iemand die samen met en naast jou op weg gaat, naar jouw verhaal luistert en mee zoekt naar oplossingen.

Wanneer er een gemeenschappelijke hulpvraag en voldoende engagement is, dan ga ik graag met jullie als koppel aan de slag.

Contacteer me voor meer informatie

 

Thema’s


SEKSUALITEIT

Er zijn veel en heel verschillende omschrijvingen van seksualiteit. 

De mooiste en meest volledige vind ik die van de “World Health Organization”. 
Ik vind ze goed omdat ze een holistische kijk geeft op seksualiteit.

“Sexuality is a central aspect of being human troughout life and encompasses sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and reproduction.
Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values as well as in behaviours and practices, role and relationships. While sexuality can include all of these dimensions, not all of them are always experienced or expressed.
Sexuality is influenced by the interaction of biological, psychological, social, economic, cultural, ethical, legal, historical and religious and spiritual factors.”

Vertaald zou ik het ongeveer zo omschrijven:

“Seksualiteit is gedurende het leven een centraal aspect van het mens- zijn.  Het omvat seks, genderidentiteit en -rollen, seksuele geaardheid, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting.
Seksualiteit wordt ervaren en uitgedrukt zowel in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attituden, waarden, zowel in gedrag, handelingen,als in rollen en relaties.
Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten, wordt niet altijd alles ervaren of vormgegeven”
Seksualiteit wordt beïnvloed door de interactie van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, culturele, ethische, wettelijke, historische, religieuze en spirituele factoren.”

In tegenstelling tot seksualiteit, is seks daarentegen minder breed. Seks gaat over gedrag en heeft met opwinding te maken.

Thema´s die ik samen met jou wil aanpakken : 

 • vaginisme
 • erectiestoornissen
 • verschil in verlangen
 • seksualiteit na ongeval of ziekte
 • twijfels rond identiteit
 • opwindingsstoornissen
 • relationele spanningen als gevolg van seksuele moeilijkheden
INDIVIDUELE EN RELATIEMOEILIJKHEDEN

Mensen melden zich aan met thema’s als depressie, spanning in de relatie, burn out, ….

Als contextueel therapeut kijk ik naar onderliggende factoren. Dan kom ik bij kwetsuren, onverwerkte gebeurtenissen, geheimen die niet gezegd kunnen worden en zoveel meer.

We nemen de tijd om te voelen en te zeggen wat jij nodig hebt en hoe je eventueel in dialoog kan gaan.

Thema`s die ik samen met jou wil aanpakken:

 • assertiviteit
 • depressie
 • contactmoeilijkheden
 • relatieproblemen
 • verwerking van verschillende vormen van (seksueel) misbruik
 •  …
 
TRANSGENDER

Sinds 1990 begeleid ik transgenders en hun familie.  Het zijn vaak langdurige en complexe trajecten.

Verder maak ik deel uit van de gespecialiseerde intervisiegroep van “het Centrum voor seksualiteit en gender”  (UZ Gent).

Transgenders worstelen vaak reeds jaren met gevoelens van onduidelijkheid, onzekerheid, onbegrip en angst.

Angst…

 • om te erkennen dat men transgender is
 • om het aan familie en anderen te vertellen
 • om in andere kleren naar buiten te gaan
 • om door anderen uitgelachen en gekwetst te worden

Tijdens de transgenderbegeleiding wordt er stap voor stap gewerkt, op jouw thempo. Mogelijke thema’s zijn:
• het bespreken van bovenstaande gevoelens
• meer zicht krijgen op het kluwen van eigen gevoelens en handelen
• eventueel contact opnemen met arts of andere diensten
• ondersteuning in het zetten van stappen in omgaan met anderen
  (sociale rolwisseling)
• eventueel begeleiden naar operatie toe
• verwerking na operatie

Ook praktische zaken komen aan bod, o.a. kiezen van andere naam, kleding, make-up advies  (in samenwerking met deskundigen)

Wensen en fantasieën zijn vaak in tegenstelling met de harde realiteit.

Ontdek hier het verhaal van een transgender cliënte.

 

Neem contact op met Karen